Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Мета діяльності ТПС

Напрямки діяльності лабораторії:

– виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту з передбаченими Положенням про науково-дослідну роботу джерелами фінансування;

– проведення наукових та науково-практичних семінарів;

– участь у організації науково-практичних конференцій за напрямком діяльності лабораторії;

– оприлюднення основних результатів роботи у наукових та фахових виданнях.

Завдання лабораторії:

– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, пов’язаних з процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;

– пошук споживачів наукової продукції університету;

– забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;

– залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;

– придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;

– отримання документів, які дозволяють здійснювати певні види діяльності;

– збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;

– підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.