Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Науковий керівник ТПС

 Науково-дослідна лабораторія
Транспортних процесів і систем

Гера Богдан Васильович

Завідувач кафедри «Транспортні технології», доктор технічних наук, професор народився 16.08 1948 року в м.Львові.

У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, одержавши спеціальність механіка, а також військову спеціальність командира взводу зенітної артилерії. Служив два роки в армії. Після цього працював інженером у науково-технічному об’єднанні «Термоприлад», згодом у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики Академії наук України (тепер – Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України).

Після аспірантури у 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук і працював на наукових посадах у підрозділах Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України, а потім завідувачем відділу у Центрі математичного моделювання цього інституту. Був виконавцем і керівником науково-дослідних тем за програмами фундаментальних досліджень НАНУ та ДКНТ України. Отримав наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла.

З 1996 працював доцентом кафедри природничо-наукових дисциплін Львівського факультету ДІІТу. Тут виконав і у 2004 році в спеціалізованій вченій раді  Національного університету „Львівська політехніка” захистив дисертацію за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», отримавши науковий ступінь доктора технічних наук.

У 2006 році призначений завідувачем новоствореної кафедри «Транспортні технології», а у 2007 році отримав звання професора кафедри.

В науковій діяльності займається дослідженнями в напрямку математичного моделювання нестаціонарних процесів у технічних системах. За його авторством опубліковано більше 100 наукових праць, у тому числі монографія «Оптимізація перехідних процесів силового навантаження і нагріву тонких оболонок».

Входить до редколегії науково-технічного журналу «Математичне моделювання та інформаційні технології», а також є заступником головного редактора наукового збірника «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології».

Обирався народним депутатом Франківської районної ради м.Львова.

За сумлінну працю отримав подяку Міністерства транспорту та зв’язку України та грамоту Міністерства освіти і науки України.