Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Науковий керівник РСЕДП

Науково-дослідна лабораторія
Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

    Копитко Василь Іванович 

Доктор економічних наук (2006), професор (2007). Закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (1978). Працював  на Львівській залізниці (1972–74) у Львівській гідрометобсерваторії (1972–84); на  державній службі (1984–91), підпрємствах АПК (1991–96); від 1996 – завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, від 2007 – декан факультету Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Досліджує проблеми регіональної економіки й економіки транспорту та економіки АПК і є автором більше 100 наукових публікацій.

Основні з них: Реформування та регулювання економіки регіонального агропромислового комплексу. Л., 2005; Особливості розвитку переробних підприємств у регіонах України // Економіка пром-сті України: Зб. наук. пр. К., 2006; Проблеми реформування залізничного транспорту України // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту. 2007. Вип. 17; Маркетинго-логістичне забезпечення розвитку інфраструктури ринку транспортних послуг // Там само. 2009. Вип. 26; Маркетинго-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2009. № 649.