Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Офіційні документи РСЕДП

 Протокол засідання кафедри про створення лабораторії

 Протокол Вченої ради факультету про створення лабораторії 

 Наказ про створення лабораторії

 Положення про науково-дослідну лабораторію

 Протокол засідання кафедри про обрання керівника лабораторії

 Наказ про призначення Наукового керівника лабораторії

 Наказ про призначення Завідувача лабораторії