Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Науковий керівник НДІ