Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Директор НДІ

Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Ковальчук Віталій Володимирович

Закінчив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та здобув  кваліфікацію магістра із залізниць та залізничної техніки у 2010 р. У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію, за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди у Державному підприємстві «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Тема кандидатської роботи «Визначення температруних напружень та деформацій у мостових конструкціях».

Є атором понад 60 наукових працях, у тому числі: 24 статті у спеціалізованих фахових виданнях України; 8 – у наукових періодичних виданнях іноземних держав, а саме Німеччини, Польщі, Чехії; 2 – монографії; 1 – нормативні науково-практичні рекомендації; 4 – методичні рекомендації; 10 – патентів на винаходи та корисні моделі і 12 тез доповідей наукових конференцій.

Основний напрям наукової діяльності – дослідження та оптимізація хрестовин стрілочних переводів на залізничних коліях та ресурсозбереження штучних споруд залізничного транспорту за допомогою застосування металевих гофрованих конструкцій.

Приймав участь у конкурсі двох міжнародних грантових проектах: H2020-MSCA-IF-2016 та SoMoPro-3-IF-2016, що проходили у рамках програми HORIZONT 2020.