Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Завідувач лабораторією РСЕПД

Науково-дослідна лабораторія
Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

 

Орловська Олександра Володимирівна

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала кваліфікацію спеціаліста економіст – менеджер. Розпочала трудову діяльність у Львівській філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна на посаді старшого викладача кафедри Гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

у 2007 році захистила у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Транспортне забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил Карпатського регіону на прикладі Львівської залізниці». З 2007 року працює на посаді доцента кафедри ГСЕП ЛФ ДНЗТ.

У 2015 році отримала атестат доцента кафедри ГСЕП.

З 01.03.2018 року відповідно до наказу Ректора університету№60-к від 03.03.2018 року виконує обов'язки завідувача лабораторії «Регіональні соціально-економічні дослідження та прогнозування».

Список наукових публікацій складає більше 30 наукових праць, серед яких більшість опублікована у фахових виданнях.