Науково-дослідний інститут
"Ризиків і безпеки на транспорті"

Завідувач лабораторії ТПС

 Науково-дослідна лабораторія
Транспортних процесів і систем

Возняк Олег Михайлович

У 1985 році після закінчення 8-ми класів школи вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, де навчався за спеціальністю “Радіоприладобудування” з присвоєнням кваліфікації радіотехнік. Після закінчення технікуму у 1989 році розпочав свою трудову діяльність на посаді електромонтера, а потім електромеханіка в бригаді зв’язку і радіо дистанції сигналізації і зв’язку станції Стрий, Львівської залізниці. У 1990 році поступив на навчання до Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю „Автоматика та автоматизація на транспорті” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста інженер-електрик. У 1998 р. закінчив магістратуру Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту за спеціальністю „Автоматика та автоматизація на залізничному транспорті” з присвоєнням кваліфікації магістра автоматики і автоматизації на транспорті. Після завершення навчання працює на посаді старшого викладача на кафедрі «Транспортні технології» факультету Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах» за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація і ремонт засобів транспорту».

З 01.03.2018 відповідно до наказу ректора університету №59-к від 03.03.18 виконує обов’язки завідувача лабораторії «Транспортних процесів і систем».

Є автором більше 40 наукових праць, серед яких зокрема: 1 монографія, 8 патентів, 16 наукових статей, опублікованих, як у фахових виданнях України, так і міжнародних наукометричних виданнях іноземних держав.