Mobile menu
Самець Віталій

Самець Віталій

29 вер.

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст, заочна форма, контракт (№ 649ст від 28.09.2021 р.) - завантажити
Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, заочна форма, контракт (№ 648ст від 28.09.2021 р.) - завантажити

28 вер.

Рейтингові спики ЛФ ДНУЗТ 2021 рік (ІІ хвиля прийому) - переглянути

04 серп.

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, заочна форма, контракт (Львівська філія університету) (№ 570ст від 14.09.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, заочна форма, контракт (№ 476ст від 25.08.2021 р.)Pdf

Наказ про переведення на вакантні місця державного замовлення на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, денна форма  (№ 459ст від 17.08.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР ПЗСО, заочна форма, контракт (№ 442ст від 12.08.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР ПЗСО, денна форма, контракт (№ 441ст від 12.08.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР МС, заочна форма, контракт (№ 433ст від 09.08.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР МС, денна форма, контракт (№ 432ст від 09.08.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР ПЗСО, заочна форма, бюджет (№ 428ст від 09.08.2021 р.)Pdf

Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР ПЗСО, денна форма, бюджет (№ 427ст від 09.08.2021 р.)Pdf
Наказ на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліста", денна форма, бюджет (№ 419ст від 03.08.2021 р.)Pdf

30 лип.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Оприлюднено списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням у Львівську флію Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Рекомендованим до зарахування на місця державного замовлення терміново до 1800 години 02 серпня 2021 року подати до приймальної комісії необхідні документи.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

 - оригінал документу про повну загальну середню освіту з додатком;
 - сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з інформаційною карткою;
 - чотири кольорових фотокартки 3х4 см;
 - копію паспорта (ID-картки та довідки про місце реєстрації);
 - копію ідентифікаційного коду;
 - копію посвідчення про приписку (військового квитка).

Зазначені вище документи до приймальної комісії можуть бути:

 - подані особисто;
 - надіслані засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень (кур’єрська доставка Нової пошти тел. (098) 11-69-947);
 - надіслані на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. у вигляді сканованих копій оригіналів документів з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника.

Під час подання оригіналів документів вступник пред’являє особисто паспорт та посвідчення про приписку (військовий квиток) та укладає договір про навчання (за участі батьків – для неповнолітніх осіб).

У випадку надсилання документів засобами поштового зв’язку або у вигляді сканованих копій з накладанням електронного підпису надання оригіналів документів та укладання договору про навчання здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зарахування вступників на місця державного замовлення відбудеться не пізніше 09 серпня.

Щиро вітаємо майбутніх студентів!

Списки рекомендованих дивіться за посиланнями:

Список рекомендованих на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, денна форма, бюджетPdf
Список рекомендованих на зарахування на ОС Бакалавр на основі ПЗСО, заочна форма, бюджетPdf
Списки рекомендованих на зарахування на ОС Бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліста"Pdf

28 лип.

Максимальні обсяги державного замовлення на ОС "Бакалавр"  на 2021р. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) - завантажити

30 черв.

Правила внутрішнього розпорядку Львівської філії ДНУЗТ - переглянути

30 черв.

Науковий керівник ДТПЗТП

Науково-дослідна лабораторія дослідження та попередження залізнично-транспортних подій

Bal

Баль Олена Миронівна

к.т.н., доцент, судовий експерт з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.13.1 «Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії»; 10.13.2 «Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії».

У 2001 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту (на теперішній час – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство» та здобула кваліфікацію інженера-будівельника. У 2002 році здобула кваліфікацію магістра, інженера-будівельника за тією ж спеціальністю.

Кандидат технічних наук з 2008 р. Вчене звання доцента кафедри рухомого складу і колії присвоєно у 2012 році.

У 2011 році отримала кваліфікацію судового експерта з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.13.1 «Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії»; 10.13.2 «Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії»

Завідувач лабораторії ДТПЗТП

Науково-дослідна лабораторія дослідження та попередження залізнично-транспортних подій

miljanych

Мілянич Андрій Романович

к.т.н., судовий експерт з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.12 «Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту».

Мета діяльності ДТПЗТП

Напрямки діяльності лабораторії:

– виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту з передбаченими Положенням про науково-дослідну роботу джерелами фінансування;

– проведення наукових та науково-практичних семінарів;

– участь у організації науково-практичних конференцій за напрямком діяльності лабораторії;

– оприлюднення основних результатів роботи у наукових та фахових виданнях.

Завдання лабораторії:

– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, пов’язаних з процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;

– пошук споживачів наукової продукції університету;

–забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;

–залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;

– придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;

– отримання документів, які дозволяють здійснювати певні види діяльності;

– збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;

– підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

30 черв.

Науковий керівник РСЕДП

Науково-дослідна лабораторія
Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

Shargun

    Шаргун Тетяна Олексіївна 

Доктор педагогічних наук, професор. Закінчила П’ятигорський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Німецька та англійська мови» (1985 р.). З вересня 2001 р. працює у Львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Упродовж 2001–2004 рр. обіймала посаду заступника декана з виховної роботи ЛФ. У листопаді 2006 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців залізничного транспорту у процесі професійної підготовки» та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента. З грудня 2014 р. і по теперішній час очолює кафедру гуманітарної та соціально-економічної підготовки. У травні 2018 р. захистила докторську дисертацію по темі «Розвиток теоретичних та методичних засад підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)» та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У лютому 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Викладає дисципліни «Англійська мова», «Німецька мова», «Технічна та юридична термінологія англійською мовою». Сфера наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі одна одноосібна монографія, 4 статті у виданнях, які включені до бібліографічної бази Scopus, 2 статті – Web of Science Core Collection.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Пройшла два закордонних стажування: Katowice School of Technology, Poland по темі «Інноваційні технології в освіті» з 15.01.2020 р. по 26.09.2020 р. (сертифікат №47/09/20, 26 вересня 2020 р.); East European State College in Przemyśl (м. Перемишль, Польща) по темі «Humanitarian-Pedagogical Training in Foreign Languages for Students of Technical Specialities» з 08.10.2019 р. по 09.01.2020 р. (сертифікат 10.02.2020 р.).

Згідно з протоколом засідання кафедри № 7 від 12.02.2021 р. обрана науковим керівником НДЛ «Регіональні та соціально-економічні дослідження регіонів України та прогнозування».

Завідувач лабораторією РСЕПД

Науково-дослідна лабораторія
Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

 DSC05901 Fill 207x276

Орловська Олександра Володимирівна

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала кваліфікацію спеціаліста економіст – менеджер. Розпочала трудову діяльність у Львівській філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна на посаді старшого викладача кафедри Гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

у 2007 році захистила у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Транспортне забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил Карпатського регіону на прикладі Львівської залізниці». З 2007 року працює на посаді доцента кафедри ГСЕП ЛФ ДНЗТ.

У 2015 році отримала атестат доцента кафедри ГСЕП.

З 01.03.2018 року відповідно до наказу Ректора університету№60-к від 03.03.2018 року виконує обов'язки завідувача лабораторії «Регіональні соціально-економічні дослідження та прогнозування».

Список наукових публікацій складає більше 30 наукових праць, серед яких більшість опублікована у фахових виданнях.

Офіційні документи РСЕДП

Протокол засідання кафедри про створення лабораторії

 Протокол Вченої ради факультету про створення лабораторії 

 Наказ про створення лабораторії

 Положення про науково-дослідну лабораторію

 Протокол засідання кафедри про обрання керівника лабораторії

30 черв.

Науковий керівник ТПС

Науково-дослідна лабораторія
Транспортних процесів і систем

Gera Fill 212x282

Гера Богдан Васильович

Завідувач кафедри «Транспортні технології», доктор технічних наук, професор народився 16.08 1948 року в м.Львові.

У 1971 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, одержавши спеціальність механіка, а також військову спеціальність командира взводу зенітної артилерії. Служив два роки в армії. Після цього працював інженером у науково-технічному об’єднанні «Термоприлад», згодом у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики Академії наук України (тепер – Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України).

Після аспірантури у 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук і працював на наукових посадах у підрозділах Інституту прикладних проблем механіки і математики АН України, а потім завідувачем відділу у Центрі математичного моделювання цього інституту. Був виконавцем і керівником науково-дослідних тем за програмами фундаментальних досліджень НАНУ та ДКНТ України. Отримав наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла.

З 1996 працював доцентом кафедри природничо-наукових дисциплін Львівського факультету ДІІТу. Тут виконав і у 2004 році в спеціалізованій вченій раді  Національного університету „Львівська політехніка” захистив дисертацію за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», отримавши науковий ступінь доктора технічних наук.

У 2006 році призначений завідувачем новоствореної кафедри «Транспортні технології», а у 2007 році отримав звання професора кафедри.

В науковій діяльності займається дослідженнями в напрямку математичного моделювання нестаціонарних процесів у технічних системах. За його авторством опубліковано більше 100 наукових праць, у тому числі монографія «Оптимізація перехідних процесів силового навантаження і нагріву тонких оболонок».

Входить до редколегії науково-технічного журналу «Математичне моделювання та інформаційні технології», а також є заступником головного редактора наукового збірника «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології».

Обирався народним депутатом Франківської районної ради м.Львова.

За сумлінну працю отримав подяку Міністерства транспорту та зв’язку України та грамоту Міністерства освіти і науки України.

Завідувач лабораторії ТПС

Науково-дослідна лабораторія
Транспортних процесів і систем

Voznyak Fill 221x221

Возняк Олег Михайлович

У 1985 році після закінчення 8-ми класів школи вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, де навчався за спеціальністю “Радіоприладобудування” з присвоєнням кваліфікації радіотехнік. Після закінчення технікуму у 1989 році розпочав свою трудову діяльність на посаді електромонтера, а потім електромеханіка в бригаді зв’язку і радіо дистанції сигналізації і зв’язку станції Стрий, Львівської залізниці. У 1990 році поступив на навчання до Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту. У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю „Автоматика та автоматизація на транспорті” з присвоєнням кваліфікації спеціаліста інженер-електрик. У 1998 р. закінчив магістратуру Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту за спеціальністю „Автоматика та автоматизація на залізничному транспорті” з присвоєнням кваліфікації магістра автоматики і автоматизації на транспорті. Після завершення навчання працює на посаді старшого викладача на кафедрі «Транспортні технології» факультету Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах» за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація і ремонт засобів транспорту».

З 01.03.2018 відповідно до наказу ректора університету №59-к від 03.03.18 виконує обов’язки завідувача лабораторії «Транспортних процесів і систем».

Є автором більше 40 наукових праць, серед яких зокрема: 1 монографія, 8 патентів, 16 наукових статей, опублікованих, як у фахових виданнях України, так і міжнародних наукометричних виданнях іноземних держав.

Мета діяльності ТПС

Напрямки діяльності лабораторії:

– виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту з передбаченими Положенням про науково-дослідну роботу джерелами фінансування;

– проведення наукових та науково-практичних семінарів;

– участь у організації науково-практичних конференцій за напрямком діяльності лабораторії;

– оприлюднення основних результатів роботи у наукових та фахових виданнях.

Завдання лабораторії:

– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, пов’язаних з процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;

– пошук споживачів наукової продукції університету;

– забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;

– залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;

– придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;

– отримання документів, які дозволяють здійснювати певні види діяльності;

– збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;

– підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Офіційні документи ТПС

 Протокол засідання кафедри про створення лабораторії

 Протокол Вченої ради факультету про створення лабораторії 

 Наказ про створення лабораторії

 Положення про науково-дослідну лабораторію

 Протокол засідання кафедри про обрання керівника лабораторії

 Наказ про призначення Наукового керівника лабораторії

 Наказ про призначення Завідувача лабораторії

30 черв.

Наказ про склад Експертної ради працедавців - переглянути

«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»
Сторінка 1 із 13