Mobile menu

Освітній процес

Положення про порядок складання і затвердження робочої програми навчальної дисципліни
Читати далі...

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Порядок процедури та оформлення документів  2020
Читати далі...

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм вищої освіти 2020
Читати далі...

Порядок визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті
Читати далі...

Тимчасовий порядок організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації студентів в умовах карантину з використанням дистанційних технологій
Читати далі...

Тимчасове положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти
Читати далі...

Практична підготовка студентів 2019
Читати далі...

Положення про раду працедавців та експертні ради працедавців
Читати далі...

План і звіт роботи кафедри 2018-06-14
Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу за заочно-дистанційною формою навчання
Читати далі...

Положення про організацію освітнього процесу в університеті
Читати далі...

Графік навчального процесу на 2020/2021 навч.рік (денна та заочна форма навчання)
Читати далі...

Норми часу 2018 
Читати далі...

Документи про вищу освіту ДНУЗТ
Читати далі...

Індивідуальний план роботи викладача
Читати далі...

Оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти
Читати далі...

Положення про лекцію 2015-06-23
Читати далі...

Загальні вимоги до дипломних проектів (робіт) 2015-04-08
Читати далі...

Вимоги до організаційного та методичного забезпечення навчальних занять практичного призначення 2015-04-08
Читати далі...

Положення про організацію та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня залишкових знань студентів 
Читати далі...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 2015-04-08
Читати далі...

Положення про навчально-виробничий загін студентів університету»  2015-04-08
Читати далі...

Положення «Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти» 2015-11-16
Читати далі...

Додаток до положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти"  2016-05-04    
Читати далі...

Тимчасове положення про дистанційний курс навчальної дисципліни ч. 1 Лекція. Практичне заняття 2014-12-17
Читати далі...

Положення про експертизу дистанційного курсу  2016-05-20
Читати далі...

Порядок проходження атестації   2017-04-18 для визначення здобутих кваліфікацій, результатів та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
Читати далі...

Положення про атестацію педагогічних працівників 2016-03-23
Читати далі...

Положення про семінар «Організація навчального процесу, основи педагогіки та психології вищої школи» 2015-04-08
Читати далі...

Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури  2015-03-31
Читати далі...

Детальніше в цій категорії: « Акредитація Звіти про діяльність »