Mobile menu

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(Тільки заочна форма 3 роки навчання у Львові)

Випускники підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процес, в тому числі автоматизованих систем керування рухом поїздів.

Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем.

Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на залізничному транспорті. 

Всі дисципліни включають в собі достатньо серйозну теоретичну частину та практичну підготовку. Багатьом спеціальним дисциплінам передує вивчення природничо-наукових дисциплін, в основному, фізико-математичного та електротехнічного напрямків. Теоретичне навчання підкріплюється лабораторними та практичними заняттями.

Студенти приймають активну участь у науково-дослідній роботі. Під час виконання курсових та дипломних проектів студенти вирішують не лише інженерно-практичні, але і науково-дослідні задачі. Щорічно проводяться студентська науково-технічна конференція, конкурс наукових робіт студентів, студентські олімпіади.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: комп’ютерні технології; електроніка та мікро схемотехніка; мікропроцесорна техніка; мікропроцесорні та програмні засоби ав-томатизації; технічні засоби автоматики; електроживлення систем автоматики; системи залізничного зв‘язку; цифрові системи автоматики та зв‘язку; системи диспетчерського керування; системи автоматики на перегонах; станційні системи автоматики та інші. 

Можливість працевлаштування. Випускники кафедри працюють у дистанціях сигна-лізації та зв‘язку на залізничному транспорті, в проектно-конструкторських організаціях, на-уково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на підприємствах зв‘язку, різних про-мислових підприємствах, де застосовуються системи автоматики.

Останнє редагування Середа, 30 червня 2021 05:54