Mobile menu
Спеціальності та спеціалізації

Спеціальності та спеціалізації (8)

Львівський інститут веде підготовку за такими спеціальностями

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

ОПП: Облік і оподаткування

(Тільки заочна форма навчання)

Спеціальність –  Облік  і  оподаткування

Профіль спеціаліста за фахом «Облік і аудит» формується на основі навчання таких базових економічних дисциплін, як бухгалтерський облік та аудит, економічний аналіз, фінанси, статистика, контроль та ревізія. Теоретичні знання закріпляються проходженням виробничої та переддипломної практики на підприємствах залізничного транспорту та інших галузей народного господарства.

Підготовка спеціалістів з обліку та аудиту враховує особливості і направленість в підготовці фахівців як для роботи на транспорті, так і на підприємствах малого бізнесу.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Електричний транспорт (Тільки заочна форма навчання)

Спеціальність –  Електричний транспорт

 Елтрансп1Електричний рейковий транспорт завдяки високій швидкості, зручності та екологічності є найбільш перспективним зі всіх видів наземного транспорту. На наступний час електричним транспортом виконується 90% всіх вантажних та пасажирських залізничних перевезень.  Спеціалісти в галузі електротранспорту користуються найбільшим попитом при комплектуванні штату широкого переліку управлінь та підрозділів залізниць, метрополітенів, міського електротранспорту  та інших підприємств.

Спеціальність «Електричний транспорт» існує в університеті з часу його заснування (1930 р.) і  є однією з  фундаментальних на факультеті. За цією спеціальністю проводиться підготовка фахівців для організаційно-управлінської, виробничо-технологічної, проектної та науково-дослідницької діяльності в сфері розробки, виробництва, експлуатації та ремонту перспективного електрорухомого складу (електровози, електропоїзди, метрополітен, трамваї, тролейбуси, електромобілі, швидкісний електротранспорт на магнітному підвісі). 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Тільки заочна форма навчання)

 

 

       


Випускники спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах залізничного транспорту, у будь-яких галузях промисловості, будівництва, сервісу, у науково-дослідних і проектних організаціях у галузі електропостачання. Сфера професійної діяльності випускника:

 

  1.Виробництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт пристроїв автоматики, телемеханіки, пристроїв електропостачання магістральних залізниць; методи й засоби  підвищення надійності та довговічності системи електропостачання.

Спеціальність: 275 Транспортні технології

ОПП: Організація перевезень та управління на залізничному транспорті
(Денна і Заочна форми навчання)

Твоя професія: Випускники, які закінчили університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», здійснюють безпосереднє управління та контроль за рухом пасажирських і вантажних поїздів на магістральних лініях залізничного транспорту, транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень, організовують експлуатаційну, вантажну та комерційну роботу станцій, транспортних вузлів і транспорту промислових підприємств, керують роботою залізничних вокзалів, станцій та дільниць метрополітену, виконують проектування та реконструкцію залізничних станцій і вузлів, розробляють та експлуатують сучасні автоматизовані системи управління процесами перевезень, координують діяльність всіх галузей та підрозділів залізничного транспорту щодо організації перевізного процесу.

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

ОПП: Локомотиви та локомотивне господарство (Денна і Заочна форми навчання)

lokoЗ початку роботи університету головним напрямком діяльності є підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства залізниць. 

Тому випускник спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)» одержує фундаментальні знання та практичні навички в області виробництва, експлуатації та ремонту локомотивів.

Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення конструкції тепловозів, дизельпоїздів, електровозів та електропоїздів, розробку нових та удосконалення конструкції існуючих локомотивів, підвищення ефективності їх ремонту з використанням сучасних технологій.

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

ОПП: Вагони та вагонне господарство (Денна і Заочна форми навчання)

Вагонний парк є однією з найважливіших ланок практично всіх технологічних процесів виробництва країни, він забезпечує пасажирські та вантажні перевезення. Тому вагонобудуванню та вагонному господарству завжди приділялася велика увага. Випускники напрямку «Рухомий склад залізницт (вагони)» одержують теоретичну і практичну підготовку по конструюванню і розрахунку вагонів, їх виготовленню, організації експлуатації, технічного обслуговування та ремонту;  по розрахунках і вибору вагонних санітарно-гігієнічних пристроїв, систем кондиціонування повітря, електрообладнання та автоматики.  Спеціальність передбачає поглиблену підготовку студентів із використанням сучасних інформаційних технологій, освоєння автоматизованого проектування нових вагонних конструкцій. 

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

ОПП: Залізничні споруди та колійне господарство (Денна і Заочна форми навчання)

Основою спеціальності є залізнична колія та колійне господарство. Колія є основою залізниці, і саме від її стану залежить безпека та безперебійність роботи залізниці загалом. Завдяки застосуванню сучасних конструкцій колії в цілому та її окремих елементів зокрема можна підвищити максимальні швидкості руху поїздів, поліпшити комфортабельність проїзду пасажирів та зменшити витрати на утримання і ремонти колії.

 Випускники спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» володіють методами проектування, будівництва доріг, експлуатації та ремонту залізничної колії і всіх інженерних споруд залізниць.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(Тільки заочна форма 3 роки навчання у Львові)

Випускники підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процес, в тому числі автоматизованих систем керування рухом поїздів.

Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем.

Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на залізничному транспорті. 

Всі дисципліни включають в собі достатньо серйозну теоретичну частину та практичну підготовку. Багатьом спеціальним дисциплінам передує вивчення природничо-наукових дисциплін, в основному, фізико-математичного та електротехнічного напрямків. Теоретичне навчання підкріплюється лабораторними та практичними заняттями.

Студенти приймають активну участь у науково-дослідній роботі. Під час виконання курсових та дипломних проектів студенти вирішують не лише інженерно-практичні, але і науково-дослідні задачі. Щорічно проводяться студентська науково-технічна конференція, конкурс наукових робіт студентів, студентські олімпіади.