Mobile menu

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1

Навчальні приміщення, усього у тому числі:

8 654,9

4 686,3

3 968,6

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

5 657,1

2 859,5

2 797,6

комп’ютерні лабораторії

201,4

201,4

спортивні зали

650

650

2

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

272

272

3

Службові приміщення

469,3

469,3

4

Бібліотека
у тому числі читальні зали

214,2

214,2

5

Гуртожитки

1461.7

1461.7

6

Їдальні, буфети

7

Профілакторії, бази відпочинку

8

Медичні пункти

13,5

13,5

9

Інші

 

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)

Кількість

Площа (кв. метрів)

1

Гуртожитки для студентів

2

1461.7

2

Житлова площа на одного студента у гуртожитку

201

7.3

3

Їдальні та буфети

4

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах

5

Актові зали

1

168,1

6

Спортивні зали

1

650

7

Плавальні басейни

8

Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

9

Студентський палац (клуб)

10

Інші