Mobile menu

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення

(навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека,  спортивний зал тощо)

Наймену-вання власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування

Документ про право користування (договір оренди)

строк дії договору оренди (з

_____ по _____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

79052, м. Львів, вул. І. Блажкевич 12а

(навчальний корпус, бібліотека,
навчальний полігон, спортивний
майданчик)

ДНУЗТ

6036,3

Свідоцтво №5966655 від 10.07.13р

Наказ МОНУ

від 18.02.2019 № 228

«Про закріплення державного майна за Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна»

:

79011, м. Львів, вул. Снопківська, 47

(спортивний зал)

Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ

177,0

Договір про співпрацю № 1.21

з 19.02.2021 р. по 19.02.2026 р.

79053, м. Львів, вул. В. Великого, 57 (гуртожиток)

ЛКП "Магістральне"

680,1

Договір про надання послуг з користування
житлових приміщень № 1/18

від 01.03.2018 р. з автоматичною прологнацією

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень, кв. метрів

    усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1.Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

    4587,9       

    4587,9    

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

   2859,5

    2 859,5

комп’ютерні лабораторії

   201,4

     201,4

спортивні зали

   177,0

    177,0

навчальний полігон

   756,0

   756,0

   

спортивний майданчик

   594,0

   594,0

   

2. Приміщення для науково-педагогічних, педагогічних працівників

   272,0

   272,0

3. Службові приміщення

  469,3

   469,3

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали

  214,2

   214,2

5. Гуртожитки

  680,1

   680,1

6. Їдальні, буфети

    –

      –

7. Медичні пункти

    13,5

    13,5

8. Інші

    656,4

    656,4