Mobile menu

Кадровий склад філії 2020-21 н.р.

Перелік кафедр і характеристика складу науково-педагогічних працівників Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(станом на 01.09.2020 р)

 

 Кафедра

Кількість співробітників

Число докторів наук

Число кандидатів наук (докторів філософії)

Штатні та внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Штатні та внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Штатні та внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Рухомий склад і колія

9

5

2

-

6

2

Транспортних технологій

6

3

1

-

4

2

Фундаментальних дисциплін

8

2

-

1

6

 

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

5

5

1

-

3

3

 

Частка кафедр, які очолюють фахівці відповідної спеціальності – 100%