Mobile menu

Кадровий склад інситуту 2020-21 н.р.

Перелік кафедр і характеристика складу науково-педагогічних працівників Львівського інситуту Українського державного університету науки і технологій
(станом на 01.09.2020 р)

 

 Кафедра

Кількість співробітників

Число докторів наук

Число кандидатів наук (докторів філософії)

Штатні та внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Штатні та внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Штатні та внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Рухомий склад залізниць і колія

9

5

2

-

6

2

Управління перевезеннями і технологічними процесами залізниць

6

3

1

-

4

2

Загальноінженерної підготовки фахівців залізничного транспорту

8

2

-

1

6

 

Економічної та гуманітарної підготовки фахівців залізничного траспрорту

5

5

1

-

3

3

 

Частка кафедр, які очолюють фахівці відповідної спеціальності – 100%