Mobile menu

ОПП Залізничні споруди та колійне господарство

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Залізничні споруди та колійне господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи) залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2 2 (1)
2 (2)
Цикл загальної підготовки   Опір матеріалів  9  залік
екзамен
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (2)   Цикл загальної підготовки  Основи екології та безпека життєдіяльності  залік ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  2 (1)  Цикл професійної підготовки  Безпека руху та ПТЕ залізниць  екзамен  РС і К
 Безпека руху та дослідження транспортних пригод
 Нормативна документація та заходи з забезпеченням безпеки руху в колійному господарстві
 5  3 (2) Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3 екзамен  ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 6  3 (1) Цикл професійної підготовки   Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання залік  РС і К 
 Метрологія
 Метрологія і повірка засобів вимірювання
 7 3 (2)  Цикл професійної підготовки   Будівлі та будівельні конструкції  залік РС і К 
 Будівельні конструкції
 Будівлі на залізничному транспорті
 8  3 (1) Цикл професійної підготовки    Будова та експлуатація штучних споруд залізниць екзамен  РС і К 
 Мости на залізничному транспорті
 Тунелі на залізничному транспорті
 9 3 (2)  Цикл професійної підготовки    Система автоматизованого проектування  доріг  5  залік  РС і К
 Інформаційні технології в колійному господарстві
 Комп’ютерні технології в проектуванні тунелів та мостів на залізницях
 10 3 (2)  Цикл професійної підготовки    Виробнича практика (експлуатація)  3 залк  РС і К 
 Виробнича практика (ремонт)
 Виробнича практика(залізниці вузької колії)
 11 4 (1)  Цикл професійної підготовки  Економіка галузі залік   ГСЕП
 Основи економіки
 Основи ринкової економіки
12  4 (2)  Цикл професійної підготовки   Надійність та технічна діагностика  5 екзамен   РС і К
 Експлуатаційна надійність залізничної колії
 Управління ризиками на підприємствах колійного господарства
13 4 (1)  Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва  7  екзамен РС і К 
 Управління, організація та планування тунельним виробництвом на залізничному транспорті
 Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті
14   4 (2) Цикл професійної підготовки   АСУ в колійному господарстві  3  залік РС і К 
 АСУ та математичні методи в інженерних задачах
 Управління колійним господарством
Залізничні споруди та колійне господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1 1 (1)  Цикл професійної підготовки   Безпека руху та ПТЕ залізниць екзамен  РС і К 
 Безпека руху та дослідження транспортних пригод
 Нормативна документація та заходи з забезпеченням безпеки руху в колійному господарстві
 2 2 (2)  Цикл загальної підготовки   Геологічно-геодезична практика  4  залік  РС і К
 Геологічно-геодезична практика на магістральному транспорті
 Геологічно-геодезична практика на промисловому транспорті
 3 2 (1)
2 (2) 
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  залік
екзамен
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 4  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи) залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 5 3 (1)  Цикл професійної підготовки   Будівлі та будівельні конструкції залік  РС і К 
 Будівельні конструкції
 Будівлі на залізничному транспорті
 6  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  екзамен РС і К 
 Експлуатаційна надійність залізничної колії
 Управління ризиками на підприємствах колійного господарства
 7  3 (1) Цикл професійної підготовки   Організація та планування виробництва  7  екзамен  РС і К 
 Управління, організація та планування тунельним виробництвом на залізничному транспорті
 Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті
 8  3 (1) Цикл професійної підготовки   Будова та експлуатація штучних споруд залізниць  4  екзамен   РС і К
 Мости на залізничному транспорті
 Тунелі на залізничному транспорті
 9 3 (2)  Цикл професійної підготовки   АСУ в колійному господарстві залік  РС і К 
 АСУ та математичні методи в інженерних задачах
 Управління колійним господарством
 10 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Система автоматизованого проектування  доріг  залік РС і К 
 Інформаційні технології в колійному господарстві
 Комп’ютерні технології в проектуванні тунелів та мостів на залізницях