Mobile menu

ОПП Локомотиви та локомотивне господарство

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Локомотиви та локомотивне  господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1) Цикл загальної підготовки   Вища математика (спеціальні розділи)  4 залік  ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2  2 (1)
2 (2)
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3  2 (2) Цикл загальної підготовки   Основи екології та безпека життєдіяльності залік  ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  2 (2)  Цикл професійної підготовки  ПТЕ та безпека руху  3 залік   РС і К
 ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
 Транспортна безпека та розслідування аварій
 5 3 (2)   Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті екзамен ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 6 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  4 екзамен  РС і К 
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Управління ресурсом залізничної техніки
 7  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Тягові електричні машини та перетворювачі магістрального транспорту екзамен  ТТ 
 Тягові електричні машини та перетворювачі промислового транспорту
 Електричні машини рухомого складу - викл. Кузін М.О.
 Електричні машини рухомого складу - викл. Бабяк М.О,
 8  3 (2)
4 (1)
 Цикл професійної підготовки  Електричне обладнання локомотивів магістрального транспорту  6 залік
екзамен 
РС і К 
 Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
 Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
 9 3 (2)    Цикл професійної підготовки  САПР у локомотивному господарстві  9  залік РС і К 
 Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
 Основи САПР в локомотивобудуванні
 10  3 (2)  Цикл професійної підготовки   Виробнича практика (магістральний транспорт)  4  залік  РС і К
 Виробнича практика (промисловий транспорт)
 Виробнича практика(інформаційні центри регіональних філій)
 11 4 (2)   Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва  5 екзамен  РС і К 
 Організацій та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
 Основи логістики та організація планування ремонту рухомого складу залізниць
12   4 (2) Цикл професійної підготовки   Теорія локомотивної тяги магістрального транспорту  4 екзман  РС і К 
 Теорія локомотивної тяги промислового транспорту 
 Теорія локомотивної тяги при розслідуванні залізнично-транспортних пригод
13  4 (2) Цикл професійної підготовки   Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту  4 екзман  РС і К 
 Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту
 Системи менеджменту якості в локомотивному господарстві
Локомотиви та локомотивне  господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1 2 (2)   Цикл  загальної підготовки  Виробнича практика (магістральний транспорт) залік  РС і К 
 Виробнича практика (промисловий транспорт)
 Виробнича практика(інформаційні центри регіональних філій)
 2 2 (1)
2 (2)
 Цикл  загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (1)   Цикл  загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи)  4 залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 4 2 (1)  Цикл професійної підготовки   Надійність та технічна діагностика залік   РС і К
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Управління ресурсом залізничної техніки
 5 2 (2)   Цикл професійної підготовки  ПТЕ та безпека руху залік  РС і К 
 ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
 Транспортна безпека та розслідування аварій
 6  2 (2)  Цикл професійної підготовки  Тягові електричні машини та перетворювачі магістрального транспорту 4 залік   ТТ
 Тягові електричні машини та перетворювачі промислового транспорту
 Електричні машини рухомого складу - викл. Кузін М.О.
 Електричні машини рухомого складу - викл. Бабяк М.О.
 7  2 (2)  Цикл професійної підготовки  САПР у локомотивному господарстві  9 залік   РС І К
 Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
 Основи САПР в локомотивобудуванні
 8 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Електричне обладнання локомотивів магістрального транспорту екзамен   РС і К
 Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
 Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
 9  3 (2) Цикл професійної підготовки   Теорія локомотивної тяги магістрального транспорту  екзамен  РС і К 
 Теорія локомотивної тяги промислового транспорту 
 Теорія локомотивної тяги при розслідуванні залізнично-транспортних пригод
 10 3 (2)  Цикл професійної підготовки   Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту  екзамен  РС і К 
 Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту
 Системи менеджменту якості в локомотивному господарстві
 11 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва екзамен   РС і К 
 Організацій та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
 Основи логістики та організація планування ремонту рухомого складу залізниць