Mobile menu

ОПП Вагони та вагонне господарство

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Вагони та вагонне господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи)  залік ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2 2 (1)
2 (2) 
Цикл загальної підготовки   Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (2)  Цикл загальної підготовки   Основи екології та безпека життєдіяльності  4  залік ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  3 (2)  Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3 екзамен ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 5 3 (1)  Цикл професійної підготовки  Будівельна механіка рухомого складу залізниць  залік ФД
РС і К 
 Автоматизовані системи при проектуванні та виготовленні вагонів
 Аеродинаміка рухомого складу
 6  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Методи та засоби неруйнівного контролю  5  залік РС і К
 Основи автоматизації та механізації виробничих процесів при ремонті вагонів
 АСУ та нормативна документація в вагонному господарстві
 7  3 (1)  Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  екзамен ТТ 
РС і К
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Інформаційні технології та статистика в вагонному господарстві
 8 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Електричні машини та перетворювачі в системах рухомого складу  4 залік  РС і К
 Проектування сучасних вагонів
 Ресурсозберігаючі технології
 9 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Виробнича практика  у пасажирських вагонних депо 4 залік  РС і К
 Виробнича практика  у вантажних вагонних депо
 Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної техніки
 10  4 (1)  Цикл професійної підготовки  Гальма рухомого складу  7  екзамен  РС і К
 Безпека руху та автоматичні гальма рухомого складу
 Автогальма рухомого складу: конструкція, розрахунок та експлуатація
 11  4 (2)  Цикл професійної підготовки  Математичні методи та моделі в спеціальних задачах механіки вагонів 3 залік РС і К
 Інноваційний рухомий склад
 Високошвидкісний рухомий склад: конструкція та особливості експлуатації
12   4 (1)
4 (2)
 Цикл професійної підготовки  Установки кондиціювання повітря і холодильні машини вагонів 9 залік
екзамен 
 РС і К
 Холодильне обладнання рухомого складу
 Енергохолодильні системи вагонів : їх ремонт та технічне обслуговування
Вагони та вагонне господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (2)  Цикл загальної підготовки  Виробнича практика  у пасажирських вагонних депо  4 залік  РС і К 
 Виробнича практика  у вантажних вагонних депо
 Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної техніки
 2  2 (1)
2 (2)
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3  2 (1) Цикл загальної підготовки   Вища математика (спеціальні розділи) залік  ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 4  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Будівельна механіка рухомого складу залізниць залік   ФД
РС і К
 Автоматизовані системи при проектуванні та виготовленні вагонів
 Аеродинаміка рухомого складу
 5 2 (2)  Цикл професійної підготовки   Методи та засоби неруйнівного контролю 5 залік   РС і К
 Основи автоматизації та механізації виробничих процесів при ремонті вагонів
 АСУ та нормативна документація в вагонному господарстві
 6  2 (2) Цикл професійної підготовки   Електричні машини та перетворювачі в системах рухомого складу залік  РС і К 
 Проектування сучасних вагонів
 Ресурсозберігаючі технології
 7 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Математичні методи та моделі в спеціальних задачах механіки вагонів  3 залік   РС і К
 Інноваційний рухомий склад
 Високошвидкісний рухомий склад: конструкція та особливості експлуатації
 8  3 (1)  Цикл професійної підготовки  Гальма рухомого складу екзамен  РС і К 
 Безпека руху та автоматичні гальма рухомого складу
 Автогальма рухомого складу: конструкція, розрахунок та експлуатація
 9  3 (1)
3 (2)
 Цикл професійної підготовки   Установки кондиціювання повітря і холодильні машини вагонів  4  залік
екзамен
 РС і К
 Холодильне обладнання рухомого складу
 Енергохолодильні системи вагонів : їх ремонт та технічне обслуговування