Mobile menu
Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни (4)

Тут можна ознайомитися з переліком дисциплін та силабусами

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Залізничні споруди та колійне господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи) залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2 2 (1)
2 (2)
Цикл загальної підготовки   Опір матеріалів  9  залік
екзамен
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (2)   Цикл загальної підготовки  Основи екології та безпека життєдіяльності  залік ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  2 (1)  Цикл професійної підготовки  Безпека руху та ПТЕ залізниць  екзамен  РС і К
 Безпека руху та дослідження транспортних пригод
 Нормативна документація та заходи з забезпеченням безпеки руху в колійному господарстві
 5  3 (2) Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3 екзамен  ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 6  3 (1) Цикл професійної підготовки   Взаємозаміна, стандартизація та технічні вимірювання залік  РС і К 
 Метрологія
 Метрологія і повірка засобів вимірювання
 7 3 (2)  Цикл професійної підготовки   Будівлі та будівельні конструкції  залік РС і К 
 Будівельні конструкції
 Будівлі на залізничному транспорті
 8  3 (1) Цикл професійної підготовки    Будова та експлуатація штучних споруд залізниць екзамен  РС і К 
 Мости на залізничному транспорті
 Тунелі на залізничному транспорті
 9 3 (2)  Цикл професійної підготовки    Система автоматизованого проектування  доріг  5  залік  РС і К
 Інформаційні технології в колійному господарстві
 Комп’ютерні технології в проектуванні тунелів та мостів на залізницях
 10 3 (2)  Цикл професійної підготовки    Виробнича практика (експлуатація)  3 залк  РС і К 
 Виробнича практика (ремонт)
 Виробнича практика(залізниці вузької колії)
 11 4 (1)  Цикл професійної підготовки  Економіка галузі залік   ГСЕП
 Основи економіки
 Основи ринкової економіки
12  4 (2)  Цикл професійної підготовки   Надійність та технічна діагностика  5 екзамен   РС і К
 Експлуатаційна надійність залізничної колії
 Управління ризиками на підприємствах колійного господарства
13 4 (1)  Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва  7  екзамен РС і К 
 Управління, організація та планування тунельним виробництвом на залізничному транспорті
 Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті
14   4 (2) Цикл професійної підготовки   АСУ в колійному господарстві  3  залік РС і К 
 АСУ та математичні методи в інженерних задачах
 Управління колійним господарством
Залізничні споруди та колійне господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1 1 (1)  Цикл професійної підготовки   Безпека руху та ПТЕ залізниць екзамен  РС і К 
 Безпека руху та дослідження транспортних пригод
 Нормативна документація та заходи з забезпеченням безпеки руху в колійному господарстві
 2 2 (2)  Цикл загальної підготовки   Геологічно-геодезична практика  4  залік  РС і К
 Геологічно-геодезична практика на магістральному транспорті
 Геологічно-геодезична практика на промисловому транспорті
 3 2 (1)
2 (2) 
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  залік
екзамен
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 4  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи) залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 5 3 (1)  Цикл професійної підготовки   Будівлі та будівельні конструкції залік  РС і К 
 Будівельні конструкції
 Будівлі на залізничному транспорті
 6  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  екзамен РС і К 
 Експлуатаційна надійність залізничної колії
 Управління ризиками на підприємствах колійного господарства
 7  3 (1) Цикл професійної підготовки   Організація та планування виробництва  7  екзамен  РС і К 
 Управління, організація та планування тунельним виробництвом на залізничному транспорті
 Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті
 8  3 (1) Цикл професійної підготовки   Будова та експлуатація штучних споруд залізниць  4  екзамен   РС і К
 Мости на залізничному транспорті
 Тунелі на залізничному транспорті
 9 3 (2)  Цикл професійної підготовки   АСУ в колійному господарстві залік  РС і К 
 АСУ та математичні методи в інженерних задачах
 Управління колійним господарством
 10 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Система автоматизованого проектування  доріг  залік РС і К 
 Інформаційні технології в колійному господарстві
 Комп’ютерні технології в проектуванні тунелів та мостів на залізницях

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Локомотиви та локомотивне  господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1) Цикл загальної підготовки   Вища математика (спеціальні розділи)  4 залік  ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2  2 (1)
2 (2)
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3  2 (2) Цикл загальної підготовки   Основи екології та безпека життєдіяльності залік  ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  2 (2)  Цикл професійної підготовки  ПТЕ та безпека руху  3 залік   РС і К
 ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
 Транспортна безпека та розслідування аварій
 5 3 (2)   Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті екзамен ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 6 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  4 екзамен  РС і К 
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Управління ресурсом залізничної техніки
 7  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Тягові електричні машини та перетворювачі магістрального транспорту екзамен  ТТ 
 Тягові електричні машини та перетворювачі промислового транспорту
 Електричні машини рухомого складу - викл. Кузін М.О.
 Електричні машини рухомого складу - викл. Бабяк М.О,
 8  3 (2)
4 (1)
 Цикл професійної підготовки  Електричне обладнання локомотивів магістрального транспорту  6 залік
екзамен 
РС і К 
 Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
 Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
 9 3 (2)    Цикл професійної підготовки  САПР у локомотивному господарстві  9  залік РС і К 
 Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
 Основи САПР в локомотивобудуванні
 10  3 (2)  Цикл професійної підготовки   Виробнича практика (магістральний транспорт)  4  залік  РС і К
 Виробнича практика (промисловий транспорт)
 Виробнича практика(інформаційні центри регіональних філій)
 11 4 (2)   Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва  5 екзамен  РС і К 
 Організацій та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
 Основи логістики та організація планування ремонту рухомого складу залізниць
12   4 (2) Цикл професійної підготовки   Теорія локомотивної тяги магістрального транспорту  4 екзман  РС і К 
 Теорія локомотивної тяги промислового транспорту 
 Теорія локомотивної тяги при розслідуванні залізнично-транспортних пригод
13  4 (2) Цикл професійної підготовки   Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту  4 екзман  РС і К 
 Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту
 Системи менеджменту якості в локомотивному господарстві
Локомотиви та локомотивне  господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1 2 (2)   Цикл  загальної підготовки  Виробнича практика (магістральний транспорт) залік  РС і К 
 Виробнича практика (промисловий транспорт)
 Виробнича практика(інформаційні центри регіональних філій)
 2 2 (1)
2 (2)
 Цикл  загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (1)   Цикл  загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи)  4 залік   ФД
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 4 2 (1)  Цикл професійної підготовки   Надійність та технічна діагностика залік   РС і К
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Управління ресурсом залізничної техніки
 5 2 (2)   Цикл професійної підготовки  ПТЕ та безпека руху залік  РС і К 
 ПТЕ та безпека руху промислового транспорту
 Транспортна безпека та розслідування аварій
 6  2 (2)  Цикл професійної підготовки  Тягові електричні машини та перетворювачі магістрального транспорту 4 залік   ТТ
 Тягові електричні машини та перетворювачі промислового транспорту
 Електричні машини рухомого складу - викл. Кузін М.О.
 Електричні машини рухомого складу - викл. Бабяк М.О.
 7  2 (2)  Цикл професійної підготовки  САПР у локомотивному господарстві  9 залік   РС І К
 Автоматизація конструкторської та технологічної підготовки виробництва
 Основи САПР в локомотивобудуванні
 8 3 (1)   Цикл професійної підготовки  Електричне обладнання локомотивів магістрального транспорту екзамен   РС і К
 Електричне обладнання локомотивів промислового транспорту
 Експлуатація та обслуговування електричного обладнання рухомого складу
 9  3 (2) Цикл професійної підготовки   Теорія локомотивної тяги магістрального транспорту  екзамен  РС і К 
 Теорія локомотивної тяги промислового транспорту 
 Теорія локомотивної тяги при розслідуванні залізнично-транспортних пригод
 10 3 (2)  Цикл професійної підготовки   Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство магістрального транспорту  екзамен  РС і К 
 Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство промислового транспорту
 Системи менеджменту якості в локомотивному господарстві
 11 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Організація та планування виробництва екзамен   РС і К 
 Організацій та планування ремонту рухомого складу в умовах промислових підприємств
 Основи логістики та організація планування ремонту рухомого складу залізниць

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Вагони та вагонне господарство (на базі ПЗСО)
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Вища математика (спеціальні розділи)  залік ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 2 2 (1)
2 (2) 
Цикл загальної підготовки   Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
 ФД
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3 2 (2)  Цикл загальної підготовки   Основи екології та безпека життєдіяльності  4  залік ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі
 4  3 (2)  Цикл загальної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3 екзамен ФД 
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 5 3 (1)  Цикл професійної підготовки  Будівельна механіка рухомого складу залізниць  залік ФД
РС і К 
 Автоматизовані системи при проектуванні та виготовленні вагонів
 Аеродинаміка рухомого складу
 6  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Методи та засоби неруйнівного контролю  5  залік РС і К
 Основи автоматизації та механізації виробничих процесів при ремонті вагонів
 АСУ та нормативна документація в вагонному господарстві
 7  3 (1)  Цикл професійної підготовки  Надійність та технічна діагностика  екзамен ТТ 
РС і К
 Експлуатаційна надійність рухомого складу
 Інформаційні технології та статистика в вагонному господарстві
 8 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Електричні машини та перетворювачі в системах рухомого складу  4 залік  РС і К
 Проектування сучасних вагонів
 Ресурсозберігаючі технології
 9 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Виробнича практика  у пасажирських вагонних депо 4 залік  РС і К
 Виробнича практика  у вантажних вагонних депо
 Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної техніки
 10  4 (1)  Цикл професійної підготовки  Гальма рухомого складу  7  екзамен  РС і К
 Безпека руху та автоматичні гальма рухомого складу
 Автогальма рухомого складу: конструкція, розрахунок та експлуатація
 11  4 (2)  Цикл професійної підготовки  Математичні методи та моделі в спеціальних задачах механіки вагонів 3 залік РС і К
 Інноваційний рухомий склад
 Високошвидкісний рухомий склад: конструкція та особливості експлуатації
12   4 (1)
4 (2)
 Цикл професійної підготовки  Установки кондиціювання повітря і холодильні машини вагонів 9 залік
екзамен 
 РС і К
 Холодильне обладнання рухомого складу
 Енергохолодильні системи вагонів : їх ремонт та технічне обслуговування
Вагони та вагонне господарство (на базі OC "молодший спеціаліст")
№ пакета Курс/ семестр Шифр дисципліни Назва дисципліни Кредит ЄКТС Форма підсумкового контролю Кафедра
 1  2 (2)  Цикл загальної підготовки  Виробнича практика  у пасажирських вагонних депо  4 залік  РС і К 
 Виробнича практика  у вантажних вагонних депо
 Виробнича практика на заводах по ремонту залізничної техніки
 2  2 (1)
2 (2)
 Цикл загальної підготовки  Опір матеріалів  9 залік
екзамен 
ФД 
 Інженерна механіка
 Технічна механіка
 3  2 (1) Цикл загальної підготовки   Вища математика (спеціальні розділи) залік  ФД 
 Вища математика (теорія ймовірностей та математична статистика)
 Диференціальні рівняння в задачах динаміки і стійкості
 4  2 (1)  Цикл загальної підготовки  Будівельна механіка рухомого складу залізниць залік   ФД
РС і К
 Автоматизовані системи при проектуванні та виготовленні вагонів
 Аеродинаміка рухомого складу
 5 2 (2)  Цикл професійної підготовки   Методи та засоби неруйнівного контролю 5 залік   РС і К
 Основи автоматизації та механізації виробничих процесів при ремонті вагонів
 АСУ та нормативна документація в вагонному господарстві
 6  2 (2) Цикл професійної підготовки   Електричні машини та перетворювачі в системах рухомого складу залік  РС і К 
 Проектування сучасних вагонів
 Ресурсозберігаючі технології
 7 3 (2)   Цикл професійної підготовки  Математичні методи та моделі в спеціальних задачах механіки вагонів  3 залік   РС і К
 Інноваційний рухомий склад
 Високошвидкісний рухомий склад: конструкція та особливості експлуатації
 8  3 (1)  Цикл професійної підготовки  Гальма рухомого складу екзамен  РС і К 
 Безпека руху та автоматичні гальма рухомого складу
 Автогальма рухомого складу: конструкція, розрахунок та експлуатація
 9  3 (1)
3 (2)
 Цикл професійної підготовки   Установки кондиціювання повітря і холодильні машини вагонів  4  залік
екзамен
 РС і К
 Холодильне обладнання рухомого складу
 Енергохолодильні системи вагонів : їх ремонт та технічне обслуговування

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Транспорні технології (на залізничному транспорті) (на базі ПЗСО)

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Філософія

4

екзамен

 ГСЕП
 Основи філософії та релігієзнавство
 Філософія та антропологія

2

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі

3

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Економіка та бухгалтерський облік на залізничному транспорті

3

залік

 ГСЕП
 Основи економічної теорії
 Регіональна економіка

4

2 (2)
3 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Дослідження операцій в транспортних системах

7

залік
екзамен

ТТ 
 Задачі вибору та прийняття рішень
 Дослідження операцій у виробництві та менеджменті

5

2 (2)
4 (1)

Цикл професійної підготовки

 Залізничні станції та вузли

15

2 екзамени
2 заліки
курсова робота

 ТТ
 Транспортні вузли та залізничні станції
 Транспортні вузли, склади та управління запасами

6

2 (1)

Цикл професійної підготовки

 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл.Кузишин А.Я.
 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.

4

залік

 РС і К
ТТ
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл. Кузишин А.Я,
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл. Кузишин А.Я.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл.Баб'як М.О.

7

2 (1)

Цикл професійної підготовки

 Улаштування та експлуатація залізничної колії

4

екзамен

 ТТ
РС і К
 Улаштування та експлуатація транспортної інфраструктури
 Проектування та управління логістичними системами
 8  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті  4 екзамен   ТТ
 Контрольно- управляючі системи залізничного транспорту та ТСІ
 Інтероперабельність транспортних систем
 3 (2) Цикл професійної підготовки   Комп’ютерні технології на транспорті  залік   ТТ
 Геоінформаційні системи і технології
 Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті
 10  3 (2) Цикл професійної підготовки   Виробнича практика (станційна робота)  4 залік   ТТ
 Виробнича практика (комерційна робота на станції)
 Виробнича практика ( робота поїзного та маневрового диспетчера)
 11 4 (1)   Цикл професійної підготовки  Основи теорії систем і управління залік  ТТ 
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем
 12 4 (2)  Цикл професійної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3  екзамен   ФД
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 13 4 (1)  Цикл професійної підготовки   Практичні основи роботи оператора поста централізації  3  залік   ТТ
 Практичні основи роботи чергового по станції
 Безпека руху при поїзній і маневровій роботі на залізничних станціях
 14  4 (2) Цикл професійної підготовки   Оперативне керування роботою залізничної станції екзамен   ТТ 
 Організація руху поїздів та проведення маневрової роботи на залізничних станціях
 Організація роботи залізничних станцій

 

Транспорні технології (на залізничному транспорті)(на базі ОС "молодший спеціаліст")

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Філософія

3

екзамен

 ГСЕП
 Основи філософії та релігієзнавство
 Філософія та антропологія

2

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл. Кузишин А.Я.
 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.

4

залік

РС і К
ТТ
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл. Кузишин А.Я.
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл. Кузишин А.Я.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл.Баб'як М.О.

3

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Улаштування та експлуатація залізничної колії

4

екзамен

РС і К
 Улаштування та експлуатація транспортної інфраструктури
 Проектування та управління логістичними системами

4

1 (2)
3 (1)

Цикл професійної підготовки

 Залізничні станції та вузли

15

2 екзамени
2 заліки
курсова робота

ТТ 
 Транспортні вузли та залізничні станції
 Транспортні вузли, склади та управління запасами

5

2 (2)
3 (1)

Цикл професійної підготовки

 Дослідження операцій в транспортних системах

7

залік
екзамен
ТТ
 Задачі вибору та прийняття рішень
 Дослідження операцій у виробництві та менеджменті

6

2 (2)

Цикл професійної підготовки

 Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті

4

екзамен

ТТ
 Контрольно- управляючі системи залізничного транспорту та ТСІ
 Інтероперабельність транспортних систем

7

2 (2)

Цикл професійної підготовки

 Виробнича практика (станційна робота)

4

залік

ТТ
 Виробнича практика (комерційна робота на станції)
 Виробнича практика ( робота поїзного та маневрового диспетчера)
 8 3 (1)  Цикл загальної підготовки  Основи теорії систем і управління 4 залік ТТ
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем