ОПП Транспорні технології (на залізничному транспорті)

Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета

Транспорні технології (на залізничному транспорті) (на базі ПЗСО)

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Філософія

4

екзамен

 ГСЕП
 Основи філософії та релігієзнавство
 Філософія та антропологія

2

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Основи екології та безпека життєдіяльності

4

залік

ФД 
 Безпека діяльності та екологія на підприємствах промислового транспорту
 Екологічний менеджмент галузі

3

2 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Економіка та бухгалтерський облік на залізничному транспорті

3

залік

 ГСЕП
 Основи економічної теорії
 Регіональна економіка

4

2 (2)
3 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Дослідження операцій в транспортних системах

7

залік
екзамен

ТТ 
 Задачі вибору та прийняття рішень
 Дослідження операцій у виробництві та менеджменті

5

2 (2)
4 (1)

Цикл професійної підготовки

 Залізничні станції та вузли

15

2 екзамени
2 заліки
курсова робота

 ТТ
 Транспортні вузли та залізничні станції
 Транспортні вузли, склади та управління запасами

6

2 (1)

Цикл професійної підготовки

 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл.Кузишин А.Я.
 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.

4

залік

 РС і К
ТТ
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл. Кузишин А.Я,
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл. Кузишин А.Я.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл.Баб'як М.О.

7

2 (1)

Цикл професійної підготовки

 Улаштування та експлуатація залізничної колії

4

екзамен

 ТТ
РС і К
 Улаштування та експлуатація транспортної інфраструктури
 Проектування та управління логістичними системами
 8  3 (2)  Цикл професійної підготовки  Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті  4 екзамен   ТТ
 Контрольно- управляючі системи залізничного транспорту та ТСІ
 Інтероперабельність транспортних систем
 3 (2) Цикл професійної підготовки   Комп’ютерні технології на транспорті  залік   ТТ
 Геоінформаційні системи і технології
 Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті
 10  3 (2) Цикл професійної підготовки   Виробнича практика (станційна робота)  4 залік   ТТ
 Виробнича практика (комерційна робота на станції)
 Виробнича практика ( робота поїзного та маневрового диспетчера)
 11 4 (1)   Цикл професійної підготовки  Основи теорії систем і управління залік  ТТ 
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем
 12 4 (2)  Цикл професійної підготовки   Основи охорони праці на магістральному транспорті  3  екзамен   ФД
 Основи охорони праці на промисловому транспорті 
 Основи охорони праці в підрозділах залізничного  транспорту
 13 4 (1)  Цикл професійної підготовки   Практичні основи роботи оператора поста централізації  3  залік   ТТ
 Практичні основи роботи чергового по станції
 Безпека руху при поїзній і маневровій роботі на залізничних станціях
 14  4 (2) Цикл професійної підготовки   Оперативне керування роботою залізничної станції екзамен   ТТ 
 Організація руху поїздів та проведення маневрової роботи на залізничних станціях
 Організація роботи залізничних станцій

 

Транспорні технології (на залізничному транспорті)(на базі ОС "молодший спеціаліст")

№ пакету

Курс/
семестр

Шифр дисципліни

Назва дисципліни

Кредити ECTS

Форма підсумкового контролю

Кафедра

1

1 (2)

Цикл
загальної підготовки

 Філософія

3

екзамен

 ГСЕП
 Основи філософії та релігієзнавство
 Філософія та антропологія

2

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл. Кузишин А.Я.
 Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.

4

залік

РС і К
ТТ
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл. Кузишин А.Я.
 Рухомий склад залізничного транспорту - викл.Баб'як М.О.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл. Кузишин А.Я.
 Основи експлуатації транспортних засобів і систем - викл.Баб'як М.О.

3

1 (1)

Цикл
загальної підготовки

 Улаштування та експлуатація залізничної колії

4

екзамен

РС і К
 Улаштування та експлуатація транспортної інфраструктури
 Проектування та управління логістичними системами

4

1 (2)
3 (1)

Цикл професійної підготовки

 Залізничні станції та вузли

15

2 екзамени
2 заліки
курсова робота

ТТ 
 Транспортні вузли та залізничні станції
 Транспортні вузли, склади та управління запасами

5

2 (2)
3 (1)

Цикл професійної підготовки

 Дослідження операцій в транспортних системах

7

залік
екзамен
ТТ
 Задачі вибору та прийняття рішень
 Дослідження операцій у виробництві та менеджменті

6

2 (2)

Цикл професійної підготовки

 Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті

4

екзамен

ТТ
 Контрольно- управляючі системи залізничного транспорту та ТСІ
 Інтероперабельність транспортних систем

7

2 (2)

Цикл професійної підготовки

 Виробнича практика (станційна робота)

4

залік

ТТ
 Виробнича практика (комерційна робота на станції)
 Виробнича практика ( робота поїзного та маневрового диспетчера)
 8 3 (1)  Цикл загальної підготовки  Основи теорії систем і управління 4 залік ТТ
 Системний аналіз та управління транспортними системами
 Математичне моделювання та дослідження транспортних процесів і систем