Mobile menu

Списки рекомендованих вступників на навчання для здобуття ОC «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», денна форма. - Завантажити

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan enrolls students for getting Bachelor’s and Master’s degrees, on the basis of secondary education and Bachelor's degree. Colleges of the University provide training to obtain an Associate's degree (Junior specialist) on the basis of the basic secondary education (nine years of study).

The center of work with foreign students offers foreign students to take a preparatory course. Within one year, foreign citizens are studying Russian language and Natural sciences, such as Mathematics, Physics, Chemistry, Drawing and others. After studying at the preparatory course, foreign students continue their studies in the chosen specialty and graduate from Baccalaureate, Master’s, Post Graduate school.

The List of the specialties for training of foreign students at the
Lviv branch of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after acadenician V. Lazaryan (Lviv)
Education level «Bachelor»

Code and Branch of knowledge  Code and specialty Licensed amount of students
 intramural (full time department) extramural 
 27 Transport  273 Railway Transport 50 40
 275.02 Transport Technologies of Railway Transport 25 25

The cost of training of foreign citizens at the University (in all departments) is:

 • Preparatory Department for Foreigners – US $ 1,200 for one year of study;
 • Bachelor – US $ 2000 per a year of study;
 • Master – US $ 2000 per a year of study;

Study in Ukraine

 • Foreign students who have full secondary education are enrolled for the first course.
 • Foreigners are enrolled to the university on the results of interviews in mathematics, physics, Russian language.
 • The term of carrying out the interview is set by the Admission Committee.
 • Submission of documents for foreign citizens is held since July 11, 2019 till November 1, 2019. The acceptance of documents to the Preparatory Department is held during the entire year.

Foreign citizens to the Faculty of humanities education and the work with foreign students submit the following documents:

 • a form of the established sample;
 • a copy of the document on education and the obtained marks in academic disciplines (with the document on higher education which should be nostrificated by the Ministry of Education of Ukraine);
 • a document on the absence of HIV infection;
 • a medical certificate on the health status and the inquiry about the absence of disease tuberculosis, certified by an official health authority of the country of which the foreigner has arrived, and issued no later than two months before departure to study in Ukraine;
 • an insurance policy on the provision of emergency medical assistance;
 • a copy of birth certificate;
 • 6 photographs in the size 4x6 cm;
 • a return ticket with an open date of returning home for up to one year.

  All the documents must be translated into Russian and certified in accordance with the law of the issuing country.

  Nostrification (recognition) of foreign documents on education is carried out at the request of a citizen; the request should be submitted to the Ministry of Education and Science of Ukraine.

  Attached to the application:

 • the original and a copy of the document on education;
 • the original and a copy of the application to the document on education, which provides information about the form and timing of the training, the system of assessment, a list of educational disciplines (subjects), total (weekly) amount of classroom and individual hours, the number of semesters, study weeks, practice, term and final works, annotations of programs on professionally oriented disciplines; other components of the educational process;
 • a document of the state central governing body of education of the country about the recognition (accreditation) of the institution and its curriculum (plan) by the state authorities of the country that own the school, and the countries on the territory of which the educational activities of the institution is implemented;
 • a document of the state central governing body of education of the country about the rights (academic and professional) that are provided to the owner of the document by the bodies of state power of the country that owns the institution and that issued the document;
 • copies of certificates about previous education;
 • a petition from the institution where you plan to continue your education;
 • a document which confirms the identity of the applicant;
 • a document confirming the payment of the recognition procedure.

  The document, which confirms the identity, and the originals of foreign documents about education after the acceptance of the application for recognition are returned to the applicant.

  The documents about education and other foreign documents that are submitted by the applicant are legalized and translated into the Ukrainian language in accordance with the legislation of Ukraine.

  Without legalization (with testifying the correctness of copies and the translation by the notary of Ukraine) documents are accepted in the cases provided by the law and international treaties of Ukraine.

Contacts
University Admissions Commission:
  79052 Ukraine, Lviv,
  12a  I.Blazhkevych Str., Room 406
  Phone: +380 32 267 04 86; +380 32 267 15 61
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Випускникам коледжів -
вступникам на навчання за програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються до університету на навчання із скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

2. Вступникам необхідно подати до приймальної комісії документи з 10 липня до 22 липня.

3. Конкурсний бал для відбору вступників на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра визначається сумою показників:
- середній бал додатка до документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (за 200-бальною шкалою)(крім спеціальностей 071);
- результати ЗНО з української мови та літератури (за 200-бальною шкалою)(для спеціальностей 071);- результати фахових вступних випробувань (за 200-бальною шкалою).

Фахові вступні випробування будуть проведені 23 липня 2019 року за тестовими технологіями в письмовій формі та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Позитивними вважаються оцінки від 124 до 200 балів.
Особи, які отримали менше ніж 124 бали на фахових вступних випробуваннях, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

4. Вступникам, які рекомендовані до вступу на платні місця, необхідно оформити договір на навчання та оплатити за перший рік навчання. 

Перелік документів:

- диплом молодшого спеціаліста з додатком;

- 4 кольорових фото 3х4 см;

- ксерокопія паспорту (1, 2, 11 сторінка);

- паспорт, військовий квиток або приписне посвідчення (пред’являється особисто);

- копія ідентифікаційного коду.

Адреса відбіркової комісії:

79052 Україна, м. Львів, вул. І.Блажкевич, буд. 12а, кім. 101

Телефон: (032) 267-34-87

 

Прийом заяв і документів (у паперовій або електронній формі), вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

з 01 липня до 1800 22 липня (денна)
з 01 липня до 1800 30 серпня (заочна)

Початок прийому заяв та документів

10 липня о 900

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

16 липня о 1800

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня о 1800

Строки проведення університетом вступних іспитів та співбесід

на базі ПЗСО 17 липня – 22 липня
на базі МС 3 23 липня  – 30 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

20 липня до 1200

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди (обов’язково подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення)

22 липня  до 1000

Зарахування осіб, за результатами співбесіди за державним замовленням

22 липня  до 1200

Виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення

впродовж 22 липня

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

до 1200 26 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

31 липня до 1800

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

01 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти до 09 сепрня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня - денна форма
до 30 листопада - заочна форма

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ВАІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ:

-      заява на бланку університету; 
-      копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються); 
-      копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються);
-      чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);
-      інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Львівська філія
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

  проводить набір слухачів на курси довузівської підготовки при університеті

 • математика,
 • українська мова та література,
 • фізика.

Заняття проводять викладачі  університету.

Слухачі виконують тестові завдання та контрольні роботи з математики, української мови та літератури, фізики.

У м. Львові заняття  з математики, укр. літератури, фізики, проходять за розкладом.

За довідками звертатися за телефоном(032) 267-04-86,кім. 406

«ПочатокПопередня1234НаступнаКінець»
Сторінка 4 із 4