Mobile menu

Оплата за навчання у Львівського інституту 2020/21 навчальний рік

Оплата за навчання у Львівського інситуту УДУНТ 2020/21 навчальний рік 

Освітній ступінь ОКР Бакалавр

Спеціальність Денна форма навчання  Наказ  Заочно-дистанційна форма навчання  Наказ 
 273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійні програми

  • Локомотиви та локомотивне господарство
  • Вагони та вагонне господарство
  • Залізничні споруди та колійне господарство
 12398  

№61 а-г від
14.02.2020

 7100  №196 а-г від 15.06.2020
 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті  16058  

№61 а-г від
14.02.2020

 7100  №196 а-г від 15.06.2020
 071 Облік і оподаткування  -    8100  №195а-г від 15.06.2020
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  -    7100  №196а-г від 15.06.2020
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  -    7100  №196а-г від 15.06.2020