Mobile menu

Науково-дослідна лабораторія дослідження та попередження залізнично-транспортних подій

Науковий керівник ДТПЗТП

Науково-дослідна лабораторія дослідження та попередження залізнично-транспортних подій

Bal

Баль Олена Миронівна

к.т.н., доцент, судовий експерт з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.13.1 «Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії»; 10.13.2 «Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії».

У 2001 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту (на теперішній час – Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство» та здобула кваліфікацію інженера-будівельника. У 2002 році здобула кваліфікацію магістра, інженера-будівельника за тією ж спеціальністю.

Кандидат технічних наук з 2008 р. Вчене звання доцента кафедри рухомого складу і колії присвоєно у 2012 році.

У 2011 році отримала кваліфікацію судового експерта з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.13.1 «Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії»; 10.13.2 «Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії»

Завідувач лабораторії ДТПЗТП

Науково-дослідна лабораторія дослідження та попередження залізнично-транспортних подій

miljanych

Мілянич Андрій Романович

к.т.н., судовий експерт з правом виконання експертиз за спеціальністю 10.12 «Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту».

Мета діяльності ДТПЗТП

Напрямки діяльності лабораторії:

– виконання науково-дослідних робіт, пов’язаних із процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту з передбаченими Положенням про науково-дослідну роботу джерелами фінансування;

– проведення наукових та науково-практичних семінарів;

– участь у організації науково-практичних конференцій за напрямком діяльності лабораторії;

– оприлюднення основних результатів роботи у наукових та фахових виданнях.

Завдання лабораторії:

– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, пов’язаних з процесами організації руху та системами, які забезпечують надійну, безвідмовну і безпечну роботу транспорту, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;

– пошук споживачів наукової продукції університету;

–забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;

–залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;

– придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;

– отримання документів, які дозволяють здійснювати певні види діяльності;

– збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;

– підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Детальніше в цій категорії: Наукова лабораторія ТПС »