Mobile menu

Науково-дослідна лабораторія Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

Науковий керівник РСЕДП

Науково-дослідна лабораторія
Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

Shargun

    Шаргун Тетяна Олексіївна 

Доктор педагогічних наук, професор. Закінчила П’ятигорський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальності «Німецька та англійська мови» (1985 р.). З вересня 2001 р. працює у Львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Упродовж 2001–2004 рр. обіймала посаду заступника декана з виховної роботи ЛФ. У листопаді 2006 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців залізничного транспорту у процесі професійної підготовки» та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента. З грудня 2014 р. і по теперішній час очолює кафедру гуманітарної та соціально-економічної підготовки. У травні 2018 р. захистила докторську дисертацію по темі «Розвиток теоретичних та методичних засад підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)» та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». У лютому 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Викладає дисципліни «Англійська мова», «Німецька мова», «Технічна та юридична термінологія англійською мовою». Сфера наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі одна одноосібна монографія, 4 статті у виданнях, які включені до бібліографічної бази Scopus, 2 статті – Web of Science Core Collection.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Пройшла два закордонних стажування: Katowice School of Technology, Poland по темі «Інноваційні технології в освіті» з 15.01.2020 р. по 26.09.2020 р. (сертифікат №47/09/20, 26 вересня 2020 р.); East European State College in Przemyśl (м. Перемишль, Польща) по темі «Humanitarian-Pedagogical Training in Foreign Languages for Students of Technical Specialities» з 08.10.2019 р. по 09.01.2020 р. (сертифікат 10.02.2020 р.).

Згідно з протоколом засідання кафедри № 7 від 12.02.2021 р. обрана науковим керівником НДЛ «Регіональні та соціально-економічні дослідження регіонів України та прогнозування».

Завідувач лабораторією РСЕПД

Науково-дослідна лабораторія
Регіональних соціально-економічних досліджень та прогнозування

 

Орловська Олександра Володимирівна

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій», отримала кваліфікацію спеціаліста економіст – менеджер. Розпочала трудову діяльність у Львівській філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна на посаді старшого викладача кафедри Гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

у 2007 році захистила у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Транспортне забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил Карпатського регіону на прикладі Львівської залізниці». З 2007 року працює на посаді доцента кафедри ГСЕП ЛФ ДНЗТ.

У 2015 році отримала атестат доцента кафедри ГСЕП.

З 01.03.2018 року відповідно до наказу Ректора університету№60-к від 03.03.2018 року виконує обов'язки завідувача лабораторії «Регіональні соціально-економічні дослідження та прогнозування».

Список наукових публікацій складає більше 30 наукових праць, серед яких більшість опублікована у фахових виданнях.

Офіційні документи РСЕДП

Протокол засідання кафедри про створення лабораторії

 Протокол Вченої ради факультету про створення лабораторії 

 Наказ про створення лабораторії

 Положення про науково-дослідну лабораторію

 Протокол засідання кафедри про обрання керівника лабораторії

Детальніше в цій категорії: « Наукова лабораторія ТПС