Mobile menu

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Університет)
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
наукових та науково-педагогічних працівників з 01.04 .2019 р. по Львівській філії

 № Посада   Кількість 
 1  Доцент кафедри «Рухомий склад та колія»  2 посади
 2  Доцент кафедри «Транспортні технології»  1 посада
 3  Доцент кафедри «Фундаментальні дисципліни»  1 посада
 4  Доцент кафедри «Гуманітарна та соціально-економічна підготовка»  1 посада

 

 Вимоги до претендентів:

- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою;
- повна вища освіта профільного спрямування;
- науковий ступінь; вчене звання; відповідно кваліфікаційних вимог до посади;
- стаж наукової, науково-педагогічної діяльності не менше 10 років, з них не менше останніх 5 років в університеті (для претендентів на посаду завідувача кафедрою, декана факультету, директора навчально-наукового центру (інституту);
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі уперше, подають такі документи:
- заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом у відділі кадрів Університету;
- копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), завірену власноруч;
- особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
- засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, копію трудової книжки;
- список наукових праць та винаходів;
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів).

У випадку, коли претендент є штатним науково-педагогічним працівником Університету або працює на посаді за сумісництвом, подає документи за скороченим переліком, а саме:
- заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом у відділі кадрів Університету;
- засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання;
- список наукових праць та винаходів;
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
- звіт про роботу за попередній період із оцінкою завідувача кафедри;
- претенденти на посади декана факультету, директора навчально-наукового інституту (ННЦ), завідувача кафедри додатково надають програми розвитку відповідного підрозділу на наступні п’ять років.
Документи приймаються протягом місяця з 01.04.2019 р. по 31.04.2019 р., за адресами: 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, відділ кадрів або 79052, м.Львів, вул. І.Блажкевич, 12а.
Для довідок по наданню документів та вимог до конкурсантів звертатися до відділу кадрів університету особисто та за телефонами відділу кадрів: (056)373-15-55; (056)374-00-97 або на Львівську філію університету (032)267-04-86