Mobile menu

Розклад роботи екзаменаційної комісії для атестації випускників на здобуття ОС «бакалавр» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт»  у Львівському інституті УДУНТ по кафедрі «Рухомий склад залізниць і колія» - ПЕРЕГЛЯНУТИ
 
Розклад роботи екзаменаційної комісії (Списки) - переглянути