Mobile menu

Розклад роботи екзаменаційної комісії для атестації випускників на здобуття ОС «бакалавр» за ОПП «Залізничні споруди та колійне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт»  у Львівському інституті УДУНТ по кафедрі «Рухомий склад залізниць і колія» - ПЕРЕГЛЯНУТИ