Mobile menu

Розклад роботи екзаменаційної комісії для атестації випускників на здобуття ОС «бакалавр» за ОПП «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті» у Львівському інституті УДУНТ по кафедрі «Управління перевезеннями і технологічними процесами залізниць» - переглянути