Mobile menu
kovachuk Доктор технічних наук, доцент, 1987 року народження. У 2010 р. закінчив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю залізничні споруди та колійне господарство та здобув кваліфікацію магістра.
З 2011 до 2014 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» при кафедрі «Мости».
У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію у Державному підприємстві «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на тему: «Визначення температурних напружень та деформацій у мостових конструкціях» і отримав науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».
У 2016 р. приймав участь у конкурсі міжнародних грантових проектів: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS H2020-MSCA-IF-2016 та SoMoPro-3-IF-2016 та конкурсі молодих вчених, що проходили у рамках програми HORIZONT 2020.
У 2018 р. прикріплений до кафедри «Мости та тунелі» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна для завершення роботи над докторською дисертацію на тему «Несуча здатність транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій в умовах експлуатації».
З 2018 р. по 2019 р. проходив наукове стажування у Дрезденському технічному університеті (м. Дрезден, Німеччина).
У 2019 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі рухомого складу і колії.
У 2019 р. виграв премію міського голови м. Львова за програмою «Львів науковий».
У 2020 р. захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді при Одеській державній академії будівництва та архітектури на тему «Несуча здатність транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій в умовах експлуатації».
Протягом 2012-2017 років працював на посаді асистента та старшого викладача кафедри рухомого складу і колії Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, а з 2017 року і до теперішнього часу працюю на посаді доцента кафедри рухомого складу залізниць і колії Львівського інституту Українського державного університету науки і технологій.
Є автором 145 наукових та методичних праць, що опубліковані у спеціалізованих фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях іноземних держав. Маю 12 патентів на винаходи та корисні моделі, 4 монографії та 1 навчальний підручник.
Опублікував 40 наукових праць у наукометричній базі даних Scopus та 18 наукових праць у наукометричній базі даних Web of Science. Індекс Гірша (h-індекс) згідно з базою Scopus становить – 10; Web of Science – 4; Google Scholar – 10.
Основний напрям наукової діяльності – чисельні розрахунки напружено-деформованого стану конструкцій рухомого складу та колії, проєктування та розрахунки транспортних тунелів, розробка методів оцінювання та підвищення несучої здатності транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій, статичні та динамічні випробовування транспортних споруд (тунелів, малих мостів, труб), конструкцій рухомого складу залізниць і колії. Розробка інноваційних технологій для підвищення життєвого циклу хрестовин стрілочних переводів залізниць і транспортних споруд. 
Ковальчук Віталій Володимирович
Доктор технічних наук, доцент
 
+38(032)267-04-86
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus link
WoS Link
Репозитарій бібліотеки