Mobile menu

Кафедра "ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"

Шаргун Т.О.

Завідувач кафедри Шаргун Тетяна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор. Працює в інституті з 2001 року. З 2001 по 2004 рр. – заступник декана з виховної роботи Львівської філії, з 2005 року – голова профспілкового комітету працівників. Викладає дисципліни "Англійська мова", "Німецька мова", "Психологія". Сфера наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 одноосібна монографія.

Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки була створена у 2006 році на базі циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Вищезгаданий цикл утворився внаслідок реорганізації кафедри, яка функціонувала з 1996 року. Історія її становлення тісно пов’язана з діяльністю таких працівників, як доцент Ялинський Б.В., Дмитровська О.І., Вдовичин І.Я., викладачі Піх М.П., Астапова Т.О., Ліпенцева С. І.. З дня заснування до грудня 2014 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, дійсний член Транспортної Академії України Копитко Василь Іванович. З грудня 2014 року кафедру очолює Шаргун Тетяна Олексіївна.

На сьогоднішній день штат науково-педагогічних працівників кафедри складають 2 професора, 5 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистента, 1 викладач-стажист. З них 5 штатних працівників та викладачі інших закладів освіти за сумісництвом. На кафедрі працюють на постійній основі: д.пед.н., професор Шаргун Т.О.,  к. пед. н., доцент Вознюк О. М., к. е. н., доцент Орловська О. В., к. філос. н. Поцелуйко А. Б., ст. викладач Бернацька Т. М.

Викладачі кафедри проводять активну навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу, беруть участь у загальноуніверситетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Науковий потенціал кафедри складається з понад 260 наукових та науково-методичних праць.

Останнє редагування Середа, 16 лютого 2022 13:45