Mobile menu

Історія інституту

Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій

І-С.Слабковський

У 1958 році для студентів-заочників, з метою наближення місця навчання до місця їх проживання Всесоюзним заочним інститутом інженерів залізничного транспорту (ВЗІІТ) на базі Загальнотехнічного факультету Львівського поліграфічного інституту було здійснено набір на спеціальності залізничного напряму. У 1963 році ці спеціальності були передані до Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту (ДІІТ).

 У 1972 році для студентів-заочників ДІІТом був створений навчально-консультаційний пункт (НКП) для студентів безвідривної форми навчання у приміщенні Львівського технікуму залізничного транспорту. У 1978 році Львівська залізниця виділила приміщення для НКП у районі залізничного вокзалу. Силами залізниці були обладнані лекційні та спеціалізовані аудиторії, навчальні лабораторії.

 У 1996 році з метою покращення умов і якості підготовки інженерних кадрів для регіону розташування Львівської залізниці наказом ректора університету № 236 від 07.06.1996 року за ініціативи та при допомозі Львівської залізниці і особисто начальника залізниці Г.М. Кірпи було створено Львівський факультет з денною формою навчання студентів. Першим деканом Львівського факультету був к ф-м н, доцент Слабковський Іреней-Семен Степанович

Довганюк С.С.

Савченко В.В.

Львівською залізницею за адресою м. Львів вул. Іванни Блажкевич 12А було збудовано навчальний корпус. Усі служби брали найактивнішу участь в обладнанні спеціалізованих аудиторій та навчальних лабораторій.

З 2000 по 2004рр. факультет очолював к т н доцент Довганюк Степан Степанович.

У 2004 році наказом Міністра транспорту України №477 від 08.06.2004 р. було створено Львівський навчально-методично-науковий центр, до складу якого увійшли НКП і Львівський факультет.

Чорний Б.І.

Навчально-методично-науковий центр очолив колишній працівник Львівської залізниці, секретар Дорпрофсожу Савченко Василь Володимирович.

Копитко В.І.

З 2004 по 2006рр. обов’язки декана факультету виконує к. ф-м. н, доцент Чорний Борис Іванович.

4 серпня 2006 року наказом Міністерства транспорту та зв’язку України №853 з метою приведення назви відокремленого структурного підрозділу у відповідність до ст. 30 Закону України „Про вищу освіту” Львівський навчально-методично-науковий центр перейменовано у Львівську філію Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, директором якої був обраний к. т. н, доцент Довганюк С.С., а деканом факультету – д. екон. н., професор Копитко Василь Іванович.

01 листопада 2016р. було призначено директором к.т.н. доцент  Болжеларського Ярослава Володимировича.

bolgelaskiyНа теперішній час в інситуті на 4 кафедрах працюють 48 науково-педагогічних працівників, із яких 6 докторів наук, професорів, 27 кандидатів наук, доцентів.

Шестеро випускників, які навчались в інституті, влились у педагогічний колектив інституту, а четверо уже встигли виконати і захистити кандидатські дисертації.

На кафедрі «Рухомий склад залізниць і колія» працює 16 науково-педагогічних працівників. Очолює кафедру к.тех.н., доцент Баль Олена Миронівна.

На кафедрі «Управління перевезеннями і технологічними процесами залізниць» працює 11 науково-педагогічних працівників. Очолює кафедру д. тех. н, професор Гера Богдан Васильович.

На кафедрі «Економічної та гуманітарної підготовки фахівців залізничного траспрорту» працює 13 науково-педагогічних працівників. Очолює кафедру к.пед.н доцент Шаргун Тетяна Олексіївна.

На кафедрі «Загальноінженерної підготовки фахівців залізничного транспорту» працює 8 науково-педагогічних працівників. Очолює кафедру к. т. н., доцент Лаушник Ігор Петрович.

У складі Університету функціонує науково-дослідна лабораторія «Дослідження та попередження залізнично-транспортних пригод». Завідуючий лабораторією -  к. т. н., Мілянич Андрій Романович.

Керівництво і Дорпрофсож Львівської залізниці ніколи не залишали без уваги потреби університету. Це стосується придбання нового обладнання та технічної літератури, ремонту корпуса, оплати комунальних послуг та електроенергії, допомоги в організації навчального процесу, відпочинку та оздоровлення студентів тощо.

Діяльність Львівського інституту Українського державного університету залізничного транспорту (до 01.11.2021 року - Львівської філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) припинена з 01.01.2023 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2022 року №509 "Про реорганізацію структурних підрозділів Українського державного університету науки і технологій" і Львівський інститут приєднано до Національного університету "Львівська політехніка".

 

Детальніше в цій категорії: Деканат »