Mobile menu

Випускнику коледжа

Випускникам коледжів -
вступникам на навчання за програмою підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються до університету на навчання із скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

2. Вступникам необхідно подати до приймальної комісії документи з 10 липня до 22 липня.

3. Конкурсний бал для відбору вступників на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра визначається сумою показників:
- середній бал додатка до документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (за 200-бальною шкалою)(крім спеціальностей 071);
- результати ЗНО з української мови та літератури (за 200-бальною шкалою)(для спеціальностей 071);- результати фахових вступних випробувань (за 200-бальною шкалою).

Фахові вступні випробування будуть проведені 23 липня 2019 року за тестовими технологіями в письмовій формі та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Позитивними вважаються оцінки від 124 до 200 балів.
Особи, які отримали менше ніж 124 бали на фахових вступних випробуваннях, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

4. Вступникам, які рекомендовані до вступу на платні місця, необхідно оформити договір на навчання та оплатити за перший рік навчання. 

Перелік документів:

- диплом молодшого спеціаліста з додатком;

- 4 кольорових фото 3х4 см;

- ксерокопія паспорту (1, 2, 11 сторінка);

- паспорт, військовий квиток або приписне посвідчення (пред’являється особисто);

- копія ідентифікаційного коду.

Адреса відбіркової комісії:

79052 Україна, м. Львів, вул. І.Блажкевич, буд. 12а, кім. 101

Телефон: (032) 267-34-87