Mobile menu

Етапи вступної кампанії 2019 для ОКР Бакалавр

Прийом заяв і документів (у паперовій або електронній формі), вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

з 01 липня до 1800 22 липня (денна)
з 01 липня до 1800 30 серпня (заочна)

Початок прийому заяв та документів

10 липня о 900

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

16 липня о 1800

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня о 1800

Строки проведення університетом вступних іспитів та співбесід

на базі ПЗСО 17 липня – 22 липня
на базі МС 3 23 липня  – 30 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

20 липня до 1200

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди (обов’язково подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення)

22 липня  до 1000

Зарахування осіб, за результатами співбесіди за державним замовленням

22 липня  до 1200

Виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення

впродовж 22 липня

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

до 1200 26 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

31 липня до 1800

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

01 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти до 09 сепрня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня - денна форма
до 30 листопада - заочна форма

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ВАІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ:

-      заява на бланку університету; 
-      копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються); 
-      копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються);
-      чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);
-      інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.